گروه ساختمانی مبنا در سال ۱۳۹۱ با هدف استفاده از تکنولوژی‌های نوین ساختمان و ارائه خدمات برنامه ریزی، طراحی و نظارت پروژه‌های ساختمانی تاسیس شد. این مجموعه پس از مطالعه و بررسی دقیق در خصوص ویژگی‌های فنی و نحوه عملکرد سقف یوبوت به لحاظ سازه‌ای، اجرایی و بومی سازی، نسبت به توسعه این تکنولوژی در بازار ایران اقدام نمود و پس از آن پروژه‌های موفقی را در سطح کشور به انجام رسانیده و هم اکنون نیز پروژه‌های مهمی را در سطح کشور مدیریت می‌نماید.

 این مجموعه با تاکید بر دو اصل اساسی تعهد و تخصص، با بهره‌گیری از توان انسانی نیروهای متخصص و استفاده از تجهیزات مهندسی و بسته‌های نرم افزاری به روز، توانسته است نقش مهمي در توسعه استفاده از تکنولوژی‌های نوین ساختماني در کشور داشته باشد.

خدمات ارائه شده توسط گروه ساختمانی مبنا به شرح زیر میباشد:

     - ارائه طراحی و آنالیز اولیه پروژه براساس سیستم سقف یوبوت

     - طراحی براساس سیستم یوبوت و ارائه نقشه های سازه

     - تولید و تحویل قالب های یوبوت مورد نیاز پروژه

     - آموزش نفرات اجرایی پروژه

     - نظارت عالیه بر اجرای سقف

 

chart

 

بازگشت به بالا