مزایای فنی

mazaya

مزایای فنی سیستم یوبوت عبارتند از:

 • باربری ۲ محوره
 • بهینه سازی المان های عمودی مانند ستون ها و دیوارهای برشی
 • کنترل خیز بهتر
 • مقاومت بهتر در برابر نیروهای زلزله بر اثر کاهش وزن اسکلت
 • حذف تیرهای اصلی
 • افزايش ايمني در حين اجرا
 • كاهش لرزش سقف

 مزایای معماری

مزایای معماری سیستم یوبوت عبارتند از:

 • انعطاف پذیری در پلان معماری
 • امکان اجرای کنسول بلند
 • امکان ایجاد بازشو در هر شکل و اندازه در سقف
 • افزایش فضای مفید معماری
 • افزایش ارتفاع مفید طبقات

 مزایای اقتصادی

مزایای اقتصادی سیستم یوبوت عبارتند از:

 • کاهش مصرف بتن
 • کاهش المان های سازه ای
 • کاهش مصرف آرماتور
 • کاهش زمان ساخت
 • کاهش هزینه های اجرای تأسیسات
بازگشت به بالا