ليست پروژه ها - پروژه مسکونی خيابان پاستور

محل پروژه:همدان-خيابان پاستور-كوچه شهيد عزيزي(كوچه روبه روي اور‍ژانس)
بلندترین دهانه: 9.5 متر
ضخامت دال: ۳۰ سانتیمتر
زیربنا: 1238 متر مربع 

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی خیابان آزاد

محل پروژه: همدان-خیابان آزاد - چهار راه کیوان-نبش کوچه کیوان-پلاک ۲۳
بلندترین دهانه: ۱۰.۵متر
ضخامت دال: ۳۳سانتیمتر
زیربنا: ۲۴۶۰ متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی اعتماديه -پارك چمران

محل پروژه: اعتماديه - بلوار رنجبران - پشت پارك چمران
بلندترین دهانه: 10.5  متر
ضخامت دال: ۳۰ سانتیمتر
زیربنا: 700 متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه تجاري خيابان ميرزاده عشقي

محل پروژه: همدان-ميدان جهاد -ابتداي خيابان ميرزاده عشقي 
بلندترین دهانه:8 متر
ضخامت دال: ۳۰سانتیمتر
زیربنا: 1400متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسكوني خيابان ركني

محل پروژه: همدان-خيابان ركني -نبش آزادگان
بلندترین دهانه: 8  متر
ضخامت دال: ۳۰ سانتیمتر
زیربنا: 1200 متر مربع 

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی خیابان اعتمادیه شرقي
محل پروژه: همدان- انتهاي بلوار اعتمادیه شرقی
بلندترین دهانه:9.5متر    
ضخامت دال: ۳۰ سانتیمتر
زیربنا: 1170 متر مربع
ليست پروژه ها - پروژه مسكوني خيابان جواديه

محل پروژه:همدان-خيابان جواديه -12متري سلمان-كوچه سينا-پلاك153
بلندترین دهانه: 10  متر
ضخامت دال: ۳۰ سانتیمتر
زیربنا: 1400متر مربع 

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی بلوار اعتماديه

محل پروژه: همدان-بلوار اعتماديه  رو به روي پارك اعتماديه
بلندترین دهانه: 9.8 متر
ضخامت دال: ۳۰ سانتیمتر
زیربنا: 1574 متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی خيابان كمال آباد

محل پروژه: همدان-خيابان كمال آباد-انتهاي خيابان نرسيده به بعثت
بلندترین دهانه: ۱۰ متر
ضخامت دال: ۳۰ سانتیمتر
زیربنا: ۱200متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه هتل

محل پروژه: همدان-بلوار ارم - ابتداي جاده استخر عباس آباد
بلندترین دهانه: 11متر
ضخامت دال: 46سانتیمتر
زیربنا: 6000 متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسكوني اعتماديه - خيابان جام جم

محل پروژه: همدان-اعتماديه-12متري جام جم -12متري مهرآور
بلندترین دهانه: ۹.۵  متر
ضخامت دال:  ۳۰ سانتیمتر
زیربنا:850 متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی كوچه قصابان

محل پروژه: همدان- ميدان باباطاهر- كوچه قصابان -كوچه ولي پور
بلندترین دهانه: ۹.۵ متر
ضخامت دال:  ۳۰ سانتیمتر
زیربنا: 1311 متر مربع

 

ليست پروژه ها - پروژه مسکوني استادان

محل پروژه: همدان - استادان-18 متري فجر- ساختمان انديشه-پلاك45
بلندترین دهانه: 10.5 متر
ضخامت دال:  ۳۰ سانتیمتر
زیربنا: 2060 متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی خيابان كمال آباد-كوچه نيكو

محل پروژه: همدان - خیابان كمال آباد نبش كوچه نيكو- پلاك218
بلندترین دهانه: 9متر
ضخامت دال:  ۳۰سانتیمتر
زیربنا: ۱۵۷۳ متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسكوني اعتماديه -كوچه محمدي

محل پروژه: همدان - اعتماديه -كوچه محمدي - نبش كوچه ايماني
بلندترین دهانه:۹  متر
ضخامت دال:  ۳۰ سانتیمتر
زیربنا: 1035متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی خيابان نايب احمد

محل پروژه: همدان-ميدان رسالت-خيابان نايب احمد-كوچه طالقاني-زمين هاي  بني صدر
بلندترین دهانه: 8 متر
ضخامت دال:  ۳۰سانتیمتر
زیربنا: 1460 متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه فلكه فردوسي-خيابان پيروزي-

محل پروژه: همدان-فلكه فردوسي -خيابان پيروزي
بلندترین دهانه: ۹ متر
ضخامت دال: ۳۰ سانتیمتر
زیربنا: ۶۰۰ متر مربع

ليست پروژه ها - پرو‍ژه مسكوني كوچه مشكي

محل پروژه: همدان-ميدان بعثت- كوچه مشكي
بلندترین دهانه: 10.5  متر
ضخامت دال: ۳۰ سانتیمتر
زیربنا: 700 متر مربع 

ليست پروژه ها - پروژه مسكوني بلوار بعثت

محل پروژه: همدان -بلوار بعثت-خيابان اديب-18متري پاييز
بلندترین دهانه: 9.8 متر
ضخامت دال: ۳۰ سانتیمتر
زیربنا: 1300 متر مربع 

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی ملایر

محل پروژه:ملایر-خیابان قائم مقام - خیابان فرهنگ
بلندترین دهانه: ۱۱.۳متر
ضخامت دال: ۳۳سانتیمتر
زیربنا: ۴۳۰متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی اعتمادیه - کوچه برق

محل پروژه: همدان-اعتمادیه -شهرک چمران- ۱۸متری سلحشور-۱۲متری برق-پلاک۲۳
بلندترین دهانه: ۹متر
ضخامت دال: ۳۰سانتیمتر
زیربنا: ۱۱۵۰متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی اعتمادیه-بالاتر از پارک پرواز

محل پروژه: همدان-بلوار اعتمادیه -بالاتر از پارک پرواز
بلندترین دهانه: ۹متر
ضخامت دال: ۳۰سانتیمتر
زیربنا: ۱۰۵۰ متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی خیابان بوعلی

محل پروژه: همدان-خیابان بوعلی- جنب دادگستری-کوچه پردیس
بلندترین دهانه: ۹متر
ضخامت دال: ۳۰سانتیمتر
زیربنا: ۵۶۷ متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی سعیدیه

محل پروژه: همدان-سعیدیه-خیابان محمدی-بن بست یاس
بلندترین دهانه: ۱۰.۸متر
ضخامت دال:۳۰سانتیمتر
زیربنا: ۱۹۸۰متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه تجاری مسکونی خیابان مهدیه

محل پروژه: همدان-خیابان مهدیه-روبه روی بانک ملی- پلاک ۲۶۱
بلندترین دهانه: ۱۱متر
ضخامت دال: ۳۴سانتیمتر
زیربنا: ۳۷۰۰ متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی خیابان صدف

محل پروژه: همدان-خیابان صدف-کوچه تالار ونوس-بن بست هما-پلاک۱۲۶
بلندترین دهانه: ۹.۵متر
ضخامت دال: ۳۰سانتیمتر
زیربنا: ۱۱۰۰ متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی شیر سنگی

محل پروژه: همدان-میدان شیرسنگی-خیابان ۱۸ متری ملی گاز
بلندترین دهانه: ۹متر
ضخامت دال: ۳۰سانتیمتر
زیربنا: ۸۵۰متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی میدان باباطاهر

محل پروژه: همدان-میدان باباطاهر-ابتدای خیابان شادی پلاک۳۶
بلندترین دهانه: ۹متر
ضخامت دال: ۳۰سانتیمتر
زیربنا: ۷۵۴متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی تویسرکان

محل پروژه: تویسرکان-منزل مسکونی آقای قلخانباز
بلندترین دهانه: ۱۰متر
ضخامت دال: ۳۰سانتیمتر
زیربنا: ۱۰۰۰متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه تجاری مسکونی -فلکه فردوسی

محل پروژه: همدان-فلکه فردوسی- بلوارچیت سازیان
بلندترین دهانه: ۱۰متر
ضخامت دال: ۳۰سانتیمتر
زیربنا: ۶۰۰متر مربع

ليست پروژه ها - پروژه مسکونی خیابان گلزار

محل پروژه: همدان-خیابان گلزار-روبه روی داروخانه دی
بلندترین دهانه: ۱۰متر
ضخامت دال: ۳۰سانتیمتر
زیربنا: ۱۰۰۰متر مربع