دستور العمل ساخت ، حمل، ریختن و متراکم کردن بتن

در سقف های یوبوت

هدف از تدوین این روش اجرایی تشریح نحوه ساخت ، حمل ، ریختن و متراکم کردن بتن در سقف های دال مجوف یوبوت می باشد .

تمام موارد ذکر شده درمبحث نهم مقررات ملی ساختمان برای این دستورالعمل صادق بوده مگرآنکه غیراز آن در این دستورالعمل عنوان شده باشد.

برای گرفتن دستورالعمل ساخت بر روی لینک پایین صفحه کلیک کنید

بازگشت به بالا